Onderzoek en publicaties

FAIR coffins is betrokken bij onderzoek en publicaties omtrent ons milieu en het effect wat de uitvaartbranche erop heeft. Graag delen we onderstaande onderzoeken en publicaties met u.

Onderzoek naar Nox uitstoot bij crematie van spaanplaat en natuur grafkist.

SKKF 2016 – bij cremtie wordt bij een spaanplaat uitvaartkist gemiddeld 800 gram Nox uitgestoten en bij een natuurkist gemiddeld 70 gram Nox.

Terug naar de natuur : mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden.

WUR 2009 – Molenaar, J.G. de; Mennen, M.G.; Kistenkas, F.H.

Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken.

TNO 2011 & 2014 – in opdracht van Yarden is naast cremeren, begraven en ter beschikking stelling aan de wetenschap, het resomeren onderzocht.