Resomeren

Op deze pagina leest u alles over resomeren.

Wat is resomeren?

Bij resomeren gaat een overledene in een resomeermachine of resomator. Dit is een stalen drukvat dat wordt gevuld met heet water en een chemische stof, meestal kaliumhydroxide, waarin het lichaam binnen drie tot vier uur oplost. Na afloop blijven alleen de botresten (calciumfosfaat) en een restvloeistof over, die er stroperig en zeepachtig uitziet. De gedroogde botten kunnen vermalen worden tot een wit poeder en kunnen net als bij een crematie in een urn worden gedaan.

Zo werkt resomeren

Fase 1: Een overledene kan een reguliere uitvaartdienst krijgen. Deze dienst is bij een resomatie niet anders dan bij een crematie of een begrafenis.

Fase 2: De overledene gaat gewikkeld in een lijkwade van zijde of wol op een opbaarplank de resomeermachine in. Een eventuele kist gaat niet mee.

Fase 3: Het stalen vat wordt gevuld met een alkalische vloeistof en water.

Fase 4: Door de temperatuur te verhogen en de druk op te voeren wordt het lichaam ontbonden. Dit duurt drie tot vier uur.

Fase 5: Alleen de botresten (calciumfosfaat) en een restvloeistof blijven over. Deze vloeistof ziet er zeepachtig uit.

Fase 6: Nabestaanden kunnen de botresten in een urn meekrijgen. Deze zijn in poedervorm, zoals bij de as na een crematie.

 

Is de uitvaart anders dan een crematie of een begrafenis?

Nee, nabestaanden kunnen gewoon afscheid nemen van hun dierbare tijdens een reguliere uitvaart. De overledene ligt dan in een kist of opbaarplank. Daarna gaat de overledene gehuld in een doek van afbreekbaar materiaal, meestal zijde, de resomeermachine in. Zonder kist dus.

Resomeren toegestaan in Nederland

Resomeren is vanaf 2021 in Nederland toegestaan. Het kabinet heeft toestemming gegeven om de wet hiervoor aan te passen. 

In Nederland kun je momenteel kiezen voor een begrafenis, een crematie, een zeemansgraf of uw lichaam beschikbaar stellen voor de wetenschap. Vanaf 2021 wordt resomeren in Nederland dus ook toegestaan.

Binnen de branche is er positief gereageerd door uitvaartondernemers. Door resomeren toe te voegen is een grotere keuzevrijheid.

Is resomeren milieuvriendelijk?

Resomeren kan in de toekomst een milieuvriendelijke oplossing zijn. Bij resomatie van een lichaam komt geen CO₂ vrij. Ook gaat de kist of opbaarplank niet mee de resomator in, waardoor deze opnieuw kan worden gebruikt. Hoe milieuvriendelijk resomeren daadwerkelijk is, hangt af van de regels en richtlijnen die de overheid straks oplegt. Tot op heden is er nog geen afdoende oplossing om de restvloeistof duurzaam af te voeren. Ook moeten er mogelijkheden komen om de chemische vloeistof duurzaam te produceren. Ook daar is nog geen uitsluitsel over. Dit zijn belangrijke vraagstukken waar de mate van duurzaamheid van afhangt.

Wat kost resomeren?

Een resomator is een relatief eenvoudig apparaat en heeft weinig onderhoud nodig. Geschat wordt dat resomeren gemiddeld even duur wordt als cremeren. 

Hoe duur resomeren daadwerkelijk wordt, hangt af van de eisen en regelgeving voor bijvoorbeeld het milieu. Ook bepalen onder meer de prijs van de alkalische vloeistof, de energiekosten en de kosten voor het verwerken of afvoeren van de vloeistof het prijskaartje.

Hoe staan Nederlanders tegenover resomeren?

De meeste Nederlanders staan niet negatief tegenover resomeren, zo blijkt uit draagvlakonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 40 procent van de deelnemers oordeelt positief over resomeren, 30 procent is neutraal. De deelnemers zien resomeren vooral als een ‘interessant, goed en milieuvriendelijk alternatief’ voor begraven of cremeren.

Oplossen in vloeistof ‘fijn idee’

Sommige mensen zouden het prettiger vinden om na hun dood op te lossen in vloeistof dan te worden verbrand of begraven. Anderen associëren resomeren juist met het laten verdwijnen van een lijk in een zoutzuurbad in misdaadfilms. Ook onder religieuze groepen roept resomeren weerstand op, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Wanneer wordt resomeren mogelijk in Nederland?

We verwachten dat in 2022 de eerste resomeer installatie operationeel zal zijn.