Onze partners en vrienden

GreenLeave

De FAIR coffins met het GreenLeave approved logo voldoen aan de duurzaamheidscriteria van GreenLeave. GreenLeave zet zich ervoor in om duurzaamheid vanzelfsprekend te maken in de uitvaartbranche. Hierbij richt GreenLeave zich onder andere op tien onderdelen van een uitvaart waar nabestaanden keuzes in maken. 


Deze onderdelen van de uitvaart zijn geïnventariseerd en in samenwerking met de stichting Natuur & Milieu zorgvuldig onderzocht op duurzaamheid. Alle uitvaartverzorgers die zijn aangesloten bij GreenLeave, hebben producten en diensten in hun portfolio die binnen de GreenLeave criteria vallen.

Stichting Driestroom

FAIR coffins werkt met haar productie nauw samen met Stichting Driestroom. Driestroom is een ervaren bedrijf in de begeleiding van mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft op diverse locaties werk- en leer projecten i.c.m. dagbesteding die worden begeleid door ervaren werkcoaches. 


Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Ieder op eigen niveau en in eigen tempo. De cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling. Persoonlijke groei draagt bij aan alledaags geluk. En dat is waar zowel Driestroom als FAIR coffins zich iedere dag voor inzetten.

Wij werken samen met Fraenck, gevestigd in het centrum van Arnhem.

Bij Fraenck  staat duurzaam design met een verhaal centraal. Zo wordt er gewerkt aan een collectie van praktische, krachtige tassen en accessoires voor het eigen label, Fraenck. Alle producten worden gemaakt van duurzame en eerlijke materialen. Alle mode-accessoires die je hier vindt, zijn gemaakt van snijverlies van zeilmakerijen en restpartijen kunstleder. Materiaal dat anders in de afvalcontainer zou belanden, krijgt nu een nieuw leven als designertas.

 

In de Fraenck-winkel aan de Beekstraat bevindt zich een sociale werkplaats. Fraenck werkt hier samen mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor Fraenck is maatschappelijk ondernemen een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat ‘Team Fraenck’ bestaat uit een bonte mix aan Wajongers, statushouders en andere mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. In een jaar tijd waren bij Fraenck achttien mensen actief via een werkleertraject. Een werkleertraject is bedoeld om mensen meer vaardigheden bij te brengen, waardoor ze een grotere kans hebben op regulier werk.

Social Enterprise NL

FAIR coffins is lid van Social Enterprise NL. Social Enterprise NL is aanjager van de beweging van sociaal ondernemers: ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. 


Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd. Daarbij is het Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) en een goede balans tussen Sociale, Ecologische en Fnanciele doelen (People, Planet, Profit) van groot belang

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen  steun. Financieel én door de inzet van Rabobanks expertise en netwerk.

Dearly – Samen rouwen

Dearly is een mobiele app die je ondersteunt in jouw rouwproces. Deze app is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting eind september 2020 te downloaden zijn in de app stores.


Een dierbare verliezen is vreselijk en er komt van alles op je pad. Dearly kan jou hierin ondersteunen. Kom in contact met lotgenoten; praat met je buddy over je verlies, deel herinneringen. Je staat er zeker niet alleen voor.


Op het online platform vind je alles wat met rouw en verlies te maken heeft. Van praktische tips, interessante artikelen, tot boeken en films.
 
Via Dearly kun je ook een steuntje in de rug krijgen van een rouwcoach. Waar en wanneer jij dat nodig hebt.
 

Samen staan we sterk. Dearly is er voor iedereen.

Anders Afscheid Nemen

Afscheid nemen op een manier die past bij de overledene en nabestaanden?
Een afscheid op het water, aan het strand of in een groot familiehuis?
Met overnachtingsmogelijkheden voor verre familieleden?
In een rustige omgeving met alle tijd en ruimte voor persoonlijke wensen?


Het afscheid van een dierbare… Je wilt er graag een persoonlijk tintje aan geven, maar waar begin je? Wat mag en wat mag niet? En waar kan je terecht wanneer je het net even anders wilt doen?


De website van ‘Anders Afscheid Nemen‘ draagt bij aan de invulling van een persoonlijke uitvaart naar eigen wens. Je kunt er inspiratie op doen voor een afscheid op je eigen, persoonlijke manier. Om tips en ideeën te vinden voor een bijzondere uitvaart.


Immers, een uniek persoon verdient een uniek afscheid.

Lief Leven

Nanne richt in 2004 Lief Leven op, en begon ooit met kleine positieve, liefdevolle gedichtjes. Lief Leven is inmiddels uitgegroeid tot een grote online community waarin alle kanten van het leven worden gedeeld. Van geboorte tot overlijden. Hoogte- tot dieptepunt. Het leven is een behoorlijke uitdaging, maar als we met elkaar delen kunnen we meer lichtpuntjes in de nacht vinden en leren dat diepe dalen de ideale bodem is om op te groeien.


Nanne: ‘Wij spreken veel mensen die een dierbare zijn verloren en weten als geen ander hoe belangrijk het is om afscheid te nemen op een liefdevolle en persoonlijke manier. Toen Fair Coffins ons benaderde voor een samenwerking wisten we meteen dat het goed zat. Samen ons lichtje brengen naar de donkere nacht en dat ook nog op een duurzame wijze. 

We wensen iedereen die afscheid moet nemen van een dierbare liefde, lichtjes en kracht toe. ‘

Lief Leven

Cycloon fietskoeriers

Voor de dagelijkse post werken we samen met Cycloon fietskoeriers uit Nijmegen.


Bij Cycloon maken ze bewust de keuze om duurzaam en sociaal te ondernemen. Dit uit zich in de manier waarop zij werken. In de stad verzorgen de fietskoeriers alle koeriersdiensten op de fiets. Ze zijn snel, duurzaam en binnenstadvriendelijk.


In onze postcentra worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de post die de fietskoeriers ophalen bij bedrijven in de stad door onze postmedewerkers wordt gesorteerd, verzendklaar gemaakt en waar mogelijk ook zelf wordt bezorgd. Onder goede begeleiding zorgen we er met zijn allen voor dat dag in dag uit alle post op de juiste plaats van bestemming komt. De wil om een rol van betekenis te spelen op het gebied van mens en milieu maakt onze werkwijze voor ons vanzelfsprekend.

ION – Inclusief Ondernemers Netwerk

FAIR coffins is lid van ION, een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief ondernemen te stimuleren in de regio en actief in te zetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking. Dit doen ze onder andere door zich in te zetten als ambassadeur van het WerkBedrijf

VTU- De Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche

FAIR coffins is lid van De Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche (VTU). Dit is de belangenorganisatie voor toeleveranciers die leveren aan onder meer uitvaartverzorgers, begraafplaatsen, crematoria en mortuaria. De doelstelling van de VTU is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen van hun werkzaamheden op het gebied van de toeleveranties voor de uitvaartbranche en/of de lijkbezorging.